Thi Công Sơn Epoxy Toà Nhà Petro Việt Nam Tại Hà Nội

Thi Công Sơn Epoxy Toà Nhà Petro Việt Nam Tại Hà Nội

+ Dự án: Tòa Nhà Petro Việt Nam

+ Chủ đầu tư: Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

+ Diện tích thi công: 7.500 m²

+ Biện pháp thi công: Sơn Epoxy Tự San Phẳng

+ Hạng mục thi công: Thi công sơn sàn Epoxy tầng hầm

+ Địa điểm: Ba Đình – Hà Nội

+ Đơn vị thi công: Epoxy Tín Phát

+ Thời gian: Năm 2020