Thi công 6000 mét vuông sơn sàn Epoxy nhà máy Hosiden, KCN Quang Châu, Bắc Giang

23:31 | 16/04/2012

Dự án thi công 6000 m2, sàn xưởng nhà máy Hosiden khu công nghiệp Quang Châu, Bắc Giang.

 

Công trình thi công tiến độ ngày 25/4/2012 đến ngày 05/5/2012